วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
หน้าหลัก
ความเป็นมาของบริษัท
ประวัติผู้บริหาร
เทคโนโลยีของ GiGA Wire
สินค้าและบริการ
คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา
ประวัติผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร  (Executive Profile)
Work History of Management Team

 
คุณธนากร พานิชกุล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr. Tanakorn Phanichkul, Chief Executive Officer
การศึกษา (Education):
- Business Administration (B.A.)
  Portland State University. Oregon, USA
- Industrial Engineering (M.Eng)
  Multnomath School of Engineering. USA
 
Certificate:
- Assumption College, Sriracha, Thailand
- Export-Import & Shipping, Bangkok
- Restaurant Management, California, USA
- Executive Management, Minnesota, USA
- English, Oregon State University, USA
- Computer: Auto CAD ; PowerPoint; Office

  
 
คุณสุรพงษ์ กุลตัณฑ์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr.Surapong Kulatan, Chief Operating Officer
 
การศึกษา (Education):
A.B.Pol., MBA Management, SWU.
 
ประวัติการทำงาน (Experience):
- General Manager (admin), Central Metal (Thailand).
- Human Resource Director, Lenso Group.
- Deputy Managing Director, Melcom System Co.,Ltd (Tawan Group)
- Managing Director, World Wide Telecom (Tawan Group)
 
 
ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร, กรรมการผู้จัดการ
Dr. Chienchuang Kalayanamitr, President
 
การศึกษา (Education):
- Systems and Management Sciences (Ph.D.)
  Greenwich University, USA.
- Environmental Engineer (M.Eng)
  University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
- Industrial Engineering (B.S.)
  Adamson University, Philippines.
 
ประสบการณ์ (Experience):
- Advisor, Committee on Strategic Act (National Reform Parliament)
- Advisor, Engineering Institute of Thailand (EIT):
- Chairman on Standard Committee of Computer Engineering
- Advisor, Council of Advice, Narasuan University
- Advisor, Rector Office: Rajamangkala University of Technology Pranakorn; ICT Sector
- President, South East Asia Region; Association on Scientist Developers, Faculties (ASDF)
- POSCO-Asia Corp, Advisor to the President (Stell Hill Business)
- TPIPP, Advisor to the Chairman (Power Plant Business)
- President, Peace Technology Company, (Internet Instrument Supplier to TOT)
- Advisor, One Development, (MVNA, Operator for TOT)
- Chairman, Board of Director, Partner, Maxon Systems (Thailand), Manufacture Telecom Equipment for export
- Engineer Manager, Varian Associates Corp. (NYSE) – Palo Alto, California, USA
- Project Manager, GTE Product Corp., Mountain View, California, USA
- Project Manager, OMARKS Industries – Portland, Oregon, USA
- Freightliner Corporation – Portland, Oregon Process Engineer Trouble shooter and Machinist
- Board of Director, Wadethai Association (Power, Energy)
- Vice President, Thai-Chinese Cultural and Economics Association (Economics)
 
Membership of Professional Societies:
- Member – Institute of Thailand Engineering (Computer)
- Member – Institute of Thailand Engineering (Industrial)
- Senior Member – Institute of Industrial Registered Professional Engineer – USA
- Senior Member – Society of Manufacturing Engineer, USA
- Registered Professional Engineer (Industrial), Thailand
 

 
บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 5 อาคารโครงการสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ชั้น 1 Zone C2 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x

Email: gigawire.ptc@gmail.com
Peace Technology Co.,ltd
No. 5, Suan Lum Night Bazaar Ratchadapisek Building,
Zone 1  C2 Ratchadapisek Road, Chomphon,Chatuchak
Bangkok
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x
Email: gigawire.ptc@gmail.com 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.