วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
หน้าหลัก
ความเป็นมาของบริษัท
ประวัติผู้บริหาร
เทคโนโลยีของ GiGA Wire
สินค้าและบริการ
คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา
ความเป็นมาของบริษัท
 
ความเป็นมาของบริษัท (Company Profile)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
       
   บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด เริ่มเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  ต่อเนื่องจากบริษัท ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ(PC & M) เมื่อปี ค.ศ.1994  ซึ่งเป็นบริษัทฯทางด้านวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในการทำนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และ การจัดการ ต่อมา พ.ศ. 2540  ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มบริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด (Peace Technology Company, “PTC”) เพื่อทำการช่วยเหลืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากสภาวะวิกฤต ทางบริษัท PTC ได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กร (Re-Engineering) และได้เริ่มธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม ในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามมาตรฐาน ITU-T G.x เช่นระบบ Gigawire โดยการร่วมดำเนินการกับ บริษัท Zaram (ประเทศเกาหลี) เป็นต้น

      Peace Technology Co., Ltd.  started as a financial consultant in area of  re-engineering and environmental continuing works from the Consultant and Project Management (PC & M) in 1994, which is an engineering company.   which developing the land area for industrial estates and Feasibility Study including economics, finances and managements since 1994.   During the Tom Yam Kung crisis, the company  helped and improved the re-structure many companies.  "PTC" helps industries which had suffered from the debt burden from the crisis. We had restructured the organization (Re-Engineering) and started a telecommunication  business.  In the area of ​​new technology according to ITU-T G.x standards, such as the Gigawire system by collaboration with Zaram  (a leading Korea firm).
 
 
 ประวัติผลงานของบริษัทฯ (Experience History)
 
No. Client Name Project Name Location Services
        S F E O
1. Thai Petrochemical
Industry Plc.
TPI Industrial Park Rayong S   E  
2. Massive Real-estate Housing Development Samuthprakan S F E  
3. Thai Special Steel Industry Co., Ltd. Co-Design Assessment for Steel Plant-Layout Rayong S   E  
4. Federation Industry of Thailand To start-up Manufacturing Plant Bangkok S F E  
5. Federation Industry of Thailand Study the Export of Electrical and Electronic Products Bangkok S      
6. Teerapan Mansion The Report for Obtaining Financial Approval Bangkok S F    
7. TPI Polene Plc. TPI Industrial Park Saraburi S   E  
8. Rice Mill Rice Husk Power Plant Supanburi S      
9. Thai Petrochemical Industry Plc Land Reclamation Rayong S     IEE
10. Thai Petrochemical Industry Plc Rayong Port, Power Plant; Tank Farm and Land Reclamation Rayong S     IEE
11. The Industrial Estate Auth. of Thailand Rangsee Global Park Pathumthanee S   E  
12. SSP Group Freight Train Part I Rayong S     IEE
13. Petroleum Authority of Thailand JDA Gas Pipeline Songkla       EIA
14. Petroleum Authority of Thailand Gas Separation plant Chana       EIA
15. Siam Power Generation Co., Ltd. Power Plant (300 MW) Rayong S      
16. Thai Petrochemical Industry Plc Jetty (Port Development) Rayong S     IEE
17. Bangna- Nakorn Exhibition Center Development Samuthprakarn S F E  
18. Kor Kong International Casino and Resort Co., Ltd Industrial Park Development  KorKong Cambodia S   E  
19. S.A.P.Mining Co., Ltd.  Karnjanaburi Financial Restructure and Loan Phase I Karnjanaburi S F E  
20. Freight Train (II) / SSM Group Logistic- Design Rayong S   E IEE
21. Bireley California Financial Planning & Loan Nonthaburi S F    
22. Lanna Ceramic Financial Planning & Loan Bangkok S F    
23. S.A.P. Mining Co. Ltd.  Karnjanaburi Financial Planning & Loan Phase II Karnjanaburi S F    
24. Siam Eastern Ind. Park Financial Planning & Loan Phase I Rayong S F E O
25. Dept. Export Promotion /M.O.C FTA – Australia& India Bangkok        
26. TISI
Ministry of Ind.
Standard Products Matching w/India Bangkok        


 
      Remark :           S = Feasibility Study; Survey; Investigation
                               F = Financial Planning, Loan Approval
                               E = Engineering Design, Conceptual Design, Contract Document
                               O = Others (Specify) EIA, IEE
 
 


 

 
บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 5 อาคารโครงการสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ชั้น 1 Zone C2 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x

Email: gigawire.ptc@gmail.com
Peace Technology Co.,ltd
No. 5, Suan Lum Night Bazaar Ratchadapisek Building,
Zone 1  C2 Ratchadapisek Road, Chomphon,Chatuchak
Bangkok
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x
Email: gigawire.ptc@gmail.com 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.